Lövö naturreservat

Adress: Lövö, 38392 Mönsterås Visa karta

Adress: Lövö, 38392 Mönsterås

Lövö naturreservat, beläget 15 km från centrala Mönsterås.
På Lövö möter man en genuin skärgårdsmiljö med en välbevarad by, fiskelägen, åkrar, hagar, strandängar och hav. Här växer grova grova hamlade lindar i de vackra hagmarkena. man håller traditionen vid liv för att bevara landskapsbilden.
På Lövö kan du ströva, bada och njuta av naturen. Det finns gott om friluftsanordningar i området. Många väljer att tar en tur i de södra delarna, här finns många vandringsleder att välja mellan. Tänk på att delar av Lövö betas av djur under en stor del av året. Övergångar i form av stättor finns på flera platser.
På sommartid finns café.

I reservatet växer grova ekar, björkar och en stort antal grova, hamlade lindar. Att hamla träden innebär att man med mellan tre och sju års mellanrum på sommaren beskär trädet och tar tillvara lövkärvar som vinterfoder åt djuren. Många träd här på Lövö har hamlats sedan lång tid tillbaka men man hamlar också nya, yngre träd för att behålla traditionen och landskapsbilden. När man hamlar träd skapas också nya livsutrymmen för växter och djur. Genom hamling förlängs nämligen ofta trädets livslängd och de får grov bark och håligheter som tjänar som skydd och ivsrum för fåglar, fladdermöss och insekter. Hamlingen ger också ett trädbevuxet men samtidigt ljust och öppet landskap, viktigt för till exempel lavar och mossor.
Fornlämningar
Idag finns fortfarande en välbevarad by på Lövö med många kulturhistoriskt intressanta och vackra byggnader. Fornminnen finns inom reservatet i form av äldre hägnader och odlingsrösen. Namn som Vaktegrundet, Vaktlinden och Kasen på Lövös östra sida skvallrar om hård bevakning mot Kalmarsund. Trots det eldhärjades byn av danskarna på 1670-talet.
Längs vägen på Lövö finns en sten med en skålformad grop där regnvatten samlas. Enligt sägnen så besökte lövöborna denna sten för att behandla vårtor.
Det finns fyra fina vandringsleder på södra delen av ön med olika sträckning. Längs med vägen finns möjlighet till grillpllats,bad,toalett.sopkärl och camping.

Visa mer

Om denna aktivitet

  • Gatuadress
    Lövö
  • Postort
    38392 Mönsterås